Összeférhetetlenség

Annak érdekében, hogy a vizsga objektív módon, pártatlan értékítélettel folyhasson le, szükséges a súlyos érdekellentétek feltárása és kizárása. Ezért lehetőséget biztosítunk a vizsgázók számára, hogy az ismert vagy felmerülő problematikus szituációkat jelezzék, azzal kapcsolatban eljárást indítsanak.

Ilyen esetek lehetnek:
1 A mérő vagy értékelő személy a vizsgázó (jelölt) rokona (PTK) ld.: Soproni Akkreditált Vizsgaközpont_Etikai szabályzat és etikai kódex_2021_V01.01 3. pont összeférhetetlen
2 A mérő vagy értékelő személy a vizsgázó (jelölt) szakmai képzésében részt vett összeférhetetlen
3 A mérő vagy értékelő személy a vizsgázó (jelölt) beosztottja, munkahelyi vezetője összeférhetetlen
4 A mérő vagy értékelő személy és a vizsgázó (jelölt) egymás üzleti partnerei, hitelezői, cégtulajdonos a másik munkahelyében. összeférhetetlen
5 A vizsgázó (jelölt) a mérő vagy értékelő személy tanítványa (elmúlt két évben). összeférhetetlen
6 A mérő személy a vizsgázó iskolájának, képző intézményének igazgatója, ügyvezető igazgatója, vezetője. összeférhetetlen
7 A mérő vagy értékelő személy a Vizsgaközpont felügyeleti szervének érdekelt munkavállalója, vezetője. (ellenőrzést végző személy, illetve annak vezetője) összeférhetetlen
8 A mérő vagy értékelő személy a Vizsgaközpont vezető beosztású munkavállalója. összeférhetetlen
9 A Vizsgaközpont vezető a vizsgázó közeli hozzátartozója. egyedi nyilatkozat szükséges, a vizsga vonatkozásában helyettesítés szükséges
10 A vizsgabizottsági tag a jelölt haragosa, perben állnak, elvált házastársa mindkét fél által kérhető az összeférhetetlenség megállapítása
11 A vizsgabizottsági tag a képző intézménnyel áll súlyosan konfliktusos kapcsolatban. képző fél által kérhető az összeférhetetlenség megállapítása
12 A leendő vizsgabizottsági taggal kapcsolatban merül fel kétség akár az összeférhetetlenséggel, akár az objektivitással, akár a szakértelemmel kapcsolatban. bármely fél által kérhető az összeférhetetlenség megállapítása

forrás: Soproni Akkreditált Vizsgaközpont_Együttműködő partnerek kiválasztása, értékelése eljárásrend_2021_V01.03

Összeférhetetlenség megállapítása kérelem alapján

Abban az esetben, ha e szabályzat szerint valamely érintett félnek joga van összeférhetetlenségre hivatkozni, illetve ennek jogkövetkezménye lehet, a jogával csak írásban élhet.

  • amennyiben az összeférhetetlenségre a vizsgán derül fény és nincs lehetőség azonnali írásos bejelentésre, úgy azt szóban, vagy telefonon is megteheti azzal, hogy 24 órán belül írásban is be kell nyújtani a kérvényt az akkreditált vizsgaközpont felé.
  • az írásos kérelem elmaradása jogvesztéssel jár, fellebbezésre később nincs lehetőség.

A kérvénnyel szemben a Soproni Akkreditált Vizsgaközpont nem határoz meg alaki kötöttséget, de tartalmaznia kell minden olyan adatot (kérelmező neve, azonosító adatai, dátum, kérelmezés tárgya, indoklás, érintett vizsga (rész) megnevezése), amely a helyzetet egyértelműen eldönthetővé teszi.

A kérelmet egy példányban át kell vetetni a vizsgabizottság egy nem érintett tagjával, vagy elektronikus úton (scannelve, fotózva) az info@sopronivizsgakozpont.hu címre kell küldeni.

A döntést a vizsgaközpont vezető hozza meg (késlekedés nélkül, de legkésőbb 1 munkanapon belül), amely ellen fellebbezésnek nincs helye.