Vizsgáztatói-, illetve Szakértői névjegyzékébe való regisztráláshoz

Tisztelt Leendő Partnerünk!

Intézményünk pályázatot írt ki vizsgáztatói és szakértői névjegyzékének feltöltésére, minden, a régió szakképzésében jelen lévő szakmai ágazat vizsgáztatási feladatainak ellátásához.

Amennyiben megbízott vizsgáztatóként, vagy szakértőként szívesen venne részt intézményünk munkájában, örömmel lenne tevékeny részese a vizsgarendszer megújításának vizsgáztatói, illetve szakértői minőségben, kérem figyelmesen tanulmányozza át a mellékelt pályázati felhívást és nyújtsa be pályázatát.

 A Soproni Akkreditált Vizsgaközpont a szakképzési törvényben meghatározott feladatainak ellátásához Vizsgáztatói- illetve Szakértői névjegyzékeket hoz létre, melyhez a regisztráció pályázat útján történik.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 272. § (1) és (3) bekezdése értelmében a szakmai vizsga vizsgabizottsága három tagból áll. A vizsgabizottság mérési- illetve értékelési feladatokat ellátó tagját, a vizsgaközpont, mint vizsgaszervező kéri fel, az általa kialakított és gondozott Vizsgáztatói névjegyzékből. A szakmai vizsga szabályszerűségéért a vizsgafelügyelő felel, akit a vizsgákra a területileg illetékes gazdasági kamara delegál.

Az akkreditált vizsgaközpontok által szervezhető szakmai vizsgák fajtái:

 • az Szkr.-ben kiadott Szakmajegyzékben szereplő szakmák szakmai vizsgái,
 • a Szakmajegyzékben szereplő szakmák részszakmáinak szakmai vizsgái,
 • kifutó rendszerben az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések iskolai rendszerű képzéseinek szakmai vizsgái,
 • a szakmai képzésben megszerezhető szakképesítések képesítő vizsgái

A Soproni Akkreditált Vizsgaközpont vizsgáztatói és/vagy feladatkészítői szakértői adatbázisába való bekerülés menete:

 1. A jelentkező kitölti az adatbázisba való felvételhez szükséges Regisztrációs lapot, hiánytalanul feltölti a megadott dokumentumokat és elfogadja a szükséges nyilatkozatokat. AMENNYIBEN A PÁLYÁZÓ VIZSGÁZTATÓI ÉS SZAKÉRTŐI PÁLYÁZATOT IS BE KÍVÁN NYÚJTANI, ELEGENDŐ A KÉRT DOKUMENTUMOKAT 1 PÉLDÁNYBAN KÜLDENIE! Az önéletrajzban a jelentkező térjen ki valamennyi korábbi munkatapasztalatára, a szakterületen eltöltött időkre is. Kérjük, jelezze azt is, ha van online vizsgáztatási tapasztalata. Kérjük, valamennyi képzettségét igazoló dokumentum feltöltését, tehát nem kizárólag a legmagasabb iskolai végzettség igazolását. Amennyiben több területen is rendelkezik szakmai ismerettel, úgy célszerű valamennyi diploma, oklevél, tanúsítvány, munkatapasztalat feltöltése.
 2. Vizsgaközpont az adatfeldolgozás után értesítést küld a jelölt számára a pályázata elbírálásáról.
 3. A tanúsítvány megszerzését követően sikeres pályázat esetén a jelentkező bekerül a vizsgaközpont jóváhagyott vizsgáztatói és/vagy szakértői adatbázisába.
 4. A vizsgaközpont akkreditációját követően kerül kitűzésre a vizsgáztatói-, illetve szakértői képzések időpontja
 5. Az Erkölcsi bizonyítványt a képzés sikeres elvégzése után, az első megbízás alkalmával kérünk.

Pályázat Vizsgáztatói névjegyzék mérési/értékelési feladataira

A vizsgáztatók feladatai a szakmai és képesítő vizsgákon feladatköröknek megfelelően:

 1. A vizsga mérési feladatait ellátó tagja végzi a vizsgázó tudásának felmérését, melynek keretében,
  • átveszi az elkészült projektfeladatot és feljegyzi ennek az időpontját,
  • ellenőrzi a projektfeladat megvalósításának lépéseit, és a megadott mérési-értékelési szempontoknak megfelelően rögzíti azok eredményeit.
 1. A vizsga értékelési feladatokat ellátó tagja minősíti a vizsgázó teljesítményét, melyben
  • a mérést végző tagtól kapott adatok és információk alapján elvégzi az értékelést,
  • az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt a vizsgafelügyelő általi ellenjegyzést követően továbbítja az akkreditált vizsgaközpont vezetőjének.

Az adatbázisba történő bekerülés feltételei:

 • A vizsgán megszerezhető szakma/szakképesítés oktatásához jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés. (Szkr. 134. § (2) és (3) bek.)
 • Minimum 3 év szakmai tapasztalat (oktatói vagy szakmában töltött idő).

Az aktuális vizsgára történő megbízás későbbi feltételei:

 • A vizsgáztatói adatbázisban való jelenlét.
 • Pártatlanság: A vizsgáztató, a vizsgázó szakmai felkészítésében, illetve szakmai/képesítő vizsgára történő felkészítésében nem vett részt, illetve a vizsgáztató nem hozzátartozója a vizsgázónak. (Szkr. 272. § (4).)
 • Megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat. (rendszeres oktatói tevékenységet alátámasztó munkáltatói igazolás) (Csak mérési tag esetében követelmény).
 • Minimum átlagosan heti 5 óra igazolt szakmai oktatói munka. (Csak mérési tag esetében követelmény). (Képesítő vizsgára történő megbízás esetén a szakmai felkészítésben való részvétel, valamint a rendszeres oktatói tevékenység hiánya nem minden esetben lesz kizáró oka a felkérésnek.)
 • Cselekvőképesség.
 • Büntetlen előélet és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt.
 • A vizsgaközpont által szervezett vizsgáztatói képzésen való részvétel (legkésőbb az első megbízása előtt) és annak megújítása 3 évente.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatosan

A pályázati dokumentáció beadására csak elektronikus úton van lehetőség az alábbi e-mail címre:

info@sopronivizsgakozpont.hu

Az e-mail tárgyának kérem feltüntetni: „vizsgáztató”

Hiánypótlás és elbírálás:

A hiányosan benyújtott pályázatok hiánypótlására 1 alakalommal van lehetőség!


Pályázat Szakértői névjegyzék feladat-fejlesztői feladatra

A szakértői tevékenységek:

 • Szakmai vizsgák projektfeladatainak fejlesztésére a hatályos Képzési és Kimeneti Követelményeknek megfelelően.
 • Képesítő vizsgák projektfeladatainak fejlesztésére a Programkövetelményekben megfogalmazott feladatleírásoknak megfelelően.
 • Képesítő vizsgák írásbeli vizsgafeladatainak fejlesztésére a Programkövetelményekben megfogalmazott leírásoknak megfelelően.
 • Projektfeladatot véleményező szakértő szakmai vizsgákra.
 • Projektfeladatot véleményező szakértő képesítő vizsgára.
 • Írásbeli feladatot véleményező szakértő képesítő vizsgákra.

A Szakértői adatbázisba való bekerülésnél előnyt jelent:

Szakmai vizsgára projektfeladatot készítő szakértő, valamint képesítő vizsgára írásbeli- vagy projektfeladatot készítő szakértő esetében:

 • Felsőfokú végzettség és az ágazatnak megfelelő szakképzettség vagy
 • Felsőfokú végzettség és az ágazatnak megfelelő szakképesítés vagy
 • Legalább érettségi végzettség és az ágazatnak megfelelő szakképesítés.
 • Legalább 3 év oktatási és vizsgáztatási tapasztalat.
 • A felkérés időpontjában oktat, vagy szakmájában aktívan dolgozik.

Szakmai, illetve képesítő vizsgára projektfeladatot véleményező szakértő esetében képesítő vizsgára írásbeli feladatot véleményező szakértő esetén:

 • Felsőfokú végzettség és az ágazatnak megfelelő szakképzettség vagy
 • Felsőfokú végzettség és az ágazatnak megfelelő szakképesítés vagy
 • Legalább érettségi végzettség és az ágazatnak megfelelő szakképesítés.
 • Vizsgafeladatok értékelése, elemzése, készítése terén szerzett gyakorlat.
 • Legalább öt év oktatási vagy vizsgáztatási gyakorlat.
 • A szakmai vizsgáztatás terén szerzett jártasság / Felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben szerzett gyakorlat

Az aktuális vizsgafeladatra történő megbízás későbbi feltételei:

 • A szakértői adatbázisban való jelenlét
 • Cselekvőképesség.
 • Büntetlen előélet és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt.
 • A vizsgaközpont által szervezett szakértői feladatfejlesztő képzésen való részvétel (legkésőbb az első megbízása előtt) és annak megújítása 3 évente.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatosan

A pályázati dokumentáció beadására csak elektronikus úton van lehetőség az alábbi e-mail címre:

info@sopronivizsgakozpont.hu

Az e-mail tárgyának kérem feltüntetni: „szakértő”

Hiánypótlás és elbírálás:

A hiányosan benyújtott pályázatok hiánypótlására 1 alakalommal van lehetőség!

A regisztrációs lapot itt tudja letölteni. A tetöltés után kérem töltse ki a megfelelő mezőket, majd a kinyomtatott példányt aláírásával hitelesítse.vagy LETÖLTÉS

Az ágazati űrlapot az alábbi linket tudja kitölteni:

ÁGAZATI ŰRLAP