Vizsgajelentkezés menete

A tanulók, illetve a képzésben résztvevők a vizsgára személyesen vagy meghatalmazott útján a Vizsgaközpontnál rendszeresített jelentkezési lapon jelentkezhetnek.

A jelentkezési lap benyújtásának határideje a fontos határidők menüben olvasható.

A jelentkezési lap érvénytelen, ha:

  • hiányosan vagy rosszul kitöltött,
  • nincs aláírva vagy a jelentkezőt nem lehet beazonosítani, vagy
  • határidőn túl érkezett.

A Vizsgaközpont elutasítja a jelentkezést, ha a szükséges díjfizetés határidőre nem történik meg.

A jelentkezés beérkezéséről a Vizsgaközpont a beküldőnek visszajelzést ad.